OM PROSJEKTET
Prosjektet består av totalt 69 leiligheter fordelt på 2 bygg, eksisterende bygg i Mellomila 79 som skal
ombygges og renoveres. Mellomila 81 er nybygg. Byggene har henholdsvis 57 og 12 leiligheter.
Hvert leilighetsbygg har felles trapperom og heis, hvor adkomst til leilighetene
er via heis eller trapp.

Salgsstart september 2021. Se prosjektets hjemmeside: https://ilsvikavest.no/

Over 70% solgt pr. 01.01.2023

VÅR ROLLE:

  • Prosjektledelse
  • Prosjekteringsledelse
  • Byggherrens representant
  • Byggeledelse
  • Byggeherreforskriften

OPPDRAGSGIVER:  Mellomila 79-81 AS

ANTALL LEILIGHETER:  69