LADE ALLE EXTRA

Bygging igangsatt byggetrinn 2!  
Byggetrinn 1 er sluttsolgt og innflyttet!
Byggetrinn 2:  Kun 3 leiligheter igjen!  Ta kontakt for mer informasjon.

Gå til hjemmeside.
Byggherre Lade Allé Utvikling AS