Vestbyen – Byggetrinn 1 – Bygg A, B, C og D

Byggetrinn 1 består av 184 leiligheter, fordelt med 46 leiligheter i hvert av de fire byggene.  Bygg A, B og C er allerede solgt.

Gå til hjemmeside: Vestbyen Jessheim

Byggherre: Fredensborg Bolig

 

 

VÅR ROLLE
• Prosjektledelse
• Prosjekteringsledelse
• Byggeledelse
• Byggherreforskriften

OPPDRAGSGIVER:  Fredensborg Bolig

Antall leiligheter: 184